Opzeggen

André Brockbernd - Sensei

  • Het lidmaatschap is voor minimaal een lessseizoen.
  • Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd met een lessseizoen.
  • Er geld een opzegtermijn* van 2 maanden. (dus 2 maanden voor het einde van een lessseizoen.)
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk.
  • Betaling van contributie is alleen mogelijk met een incassomachtiging.
  • Er vindt geen teruggave van contributie plaats wanneer een leerling (karateka) om wat voor reden dan ook niet op de lessen verschijnt.
  • Het beoefenen van karate gaat geheel op eigen risico.
  • De Stichting Dokan is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.
  • Bij wanbetaling schakelt de stichting een incassobureau in.

Toelichting verlenging en opzegging van de karate lessen bij Dokan.
In de voorwaarden die de Stichting Dokan hanteert staat dat het lidmaatschap steeds stilzwijgend voor een half cursusjaar wordt verlengd. De inschrijving geldt voor een half cursusjaar. Met andere woorden de stilzwijgende verlengingen worden toegepast in de maanden mei en november. Bij beëindiging van de karatelessen wordt een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen. Dit houdt dus in, dat als u per september wilt opzeggen u dit vóór mei in dat zelfde jaar moet doen. Wilt u opzeggen per januari dan dient u op te zeggen vóór november het jaar daarvoor. Houdt hier s.v.p. rekening mee, dit voorkomt onaangename verrassingen zoals het nog verschuldigd zijn van lesgelden.

Wetgeving opzeggen lidmaatschap
Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt. Voor verenigingen, en dus ook sportverenigingen, en sportstichtingen wordt een verbod op automatische verlenging niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen en sportstichtingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sport/opleidingsaccommodaties. Voor (sport)verenigingen en stichtingen geldt daarom een lichter regime.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen en stichtingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie m.b.t. opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan. Heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie duidelijk daarin te worden vermeld.

De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

 

 

 

Social Media

Je kan veel tegenstanders bevechten en daarvan winnen. Je kan beter de kunst gebruiken om mensen te helpen aan hun leven invulling te geven.

— André Brockbernd (@Dokandojo) Twitter

Klik hier voor meer tweets, volg de Sensei op Twitter....

Skype Me!
Gebruik
Skype
en bel ons gratis.

Last updates
Zoeken