image_pdf

Aan alle Dokanezen en belangstellenden,

Het jaar 2016 was een jaar vol met inspiratie.
We kijken er met plezier op terug.

Een nieuw jaar met nieuwe dromen,
met veel trainingen, stages maar vooral veel geluk en plezier.

Het bestuur van Dokan
wenst u een gezond en gelukkig nieuwjaar.