image_pdfimage_print

TD201501_Voorwoord

Hallo allemaal,

Ten eerste wil ik iedereen namens de gehele redactie een geweldig 2003 toewensen.

Het is alweer enige tijd geleden dat jullie een nieuwe Tokon in handen hebben gehad. Wij zijn meer bezig geweest het nieuws te maken dan het te verslaan, mag je wel zeggen. Er is in het afgelopen jaar wel zo verschrikkelijk veel gebeurd, dat we onszelf geen tijd hebben gegund om achter de computer de kruipen en alles nog eens op een rijtje te zetten. Gelukkig is van alle gebeurtenissen wel verslag gedaan, zodat niemand wat hoeft te missen.

Ten aanzien van alle geleverde inspanningen die het afgelopen jaar zijn geleverd, mogen we met een zeer tevreden gevoel terugkijken. We hebben er een paar zwarte banden bij, André heeft zijn rijkserkenning verkregen en we hebben weer een aantal hoogstaande stages georganiseerd en bijgewoond. Maar als je denkt dat we daarom stil blijven zitten dan heb je het mooi mis.

We gaan nu het eerste lustrumjaar in van Dokan en aan alle kanten merk je dat de school steeds meer volwassen wordt. Dat merk je aan de sfeer in de club en aan het organiseren van allerlei evenementen om de club heen. Hiervan is de – ik hoop dat ik mag zeggen jaarlijkse – barbeque een heel goed voorbeeld van. In 2002 heeft de club duidelijk geïnvesteerd in de “interne organisatie”. Het niveau is zowel op het gebied van de leerlingen als op het gebied van lesgeven opgeschroefd. Dat betekent dat we in 2003 veel meer nadruk kunnen gaan leggen op de profilering naar buiten. Dus ook het meedoen aan wedstrijden.

Als lid van Dokan vind ik het geweldig om te zien hoe meer en meer mensen zich geheel vrijwillig inzetten om de club gezellig te maken zodat iedereen zich thuis voelt. De hulp van niet alleen de leerlingen, maar ook van hun ouders vindt meestal op de achtergrond plaats, maar is voor elke sportschool van groot belang. We gaan er dan ook weer voor om van 2003 een sportief, actief en gezellig jaar te maken!

Zoals je zult zien zal het aan de redactie van de Tokon niet liggen. Je hebt weer een fantastisch exemplaar voor je liggen met verslagen van stages, examens, een reisverslag, een goed referaat over Miyamoto Musashi en een exclusief interview met de viermalig wereldkampioen K1-fighting Ernesto Hoost!

Zoals je ziet schrijven wij niet alleen over beroemdheden, maar praten wij ook mét ze.

Als laatste vraag ik jullie aandacht voor een nieuw item voor onze Karatekids, namelijk het verhaal over Toshio. En het leuke van dit verhaal is: jullie schrijven het zelf !!

Heel veel leesplezier en tot op de volgende training!

Jean-Pierre Biemond.