image_pdfimage_print

Iaido is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Nukitsuke, het trekken van het zwaard, meteen overgaande in een houw.
  • Kiritsuke, de direct volgende slag, houw of steek.
  • Chiburi, aannemende dat de tegenstander is geveld, volgt het afschudden van het bloed van de zwaardkling.
  • Noto, het insteken van het zwaard in de schede.

Alle bewegingen dienen vloeiend, zuiver en resoluut te worden uitgevoerd. De technieken omvatten de snelle reactie tegen aanvallen van voor, achter en van opzij door één of meerdere tegenstanders en zowel vanuit een zittende als een staande houding. De uitvoering wordt gekenmerkt door concentratie en voortdurende waakzaamheid (zanshin). Als is er geen tegenstander in den lijve, bij het uitvoeren van de iaidotechnieken moet men die wel voor de geest halen en zich de bedreiging door een imaginaire aanvaller zo realistisch mogelijk indenken. Anders zou Iaido een mechanische handeling worden, van opeenvolging van zinloze exercities.

Beheersing en uiterste perfectie staan centraal. In Nederland zijn er enkele tientallen iaido-beoefenaren. Vaak gaat het daarbij om mensen die al leraar zijn of ver gevorderd waren in andere budo-disciplines voordat ze begonnen met iaido. Ook in Japan zelf zijn er maar enkele duizenden beoefenaars.  Bij Dokan wordt  één van de belangrijkste stijlen beoefend,de Muso Shinden Ryu. In veel gevallen gaat het trekken van het zwaard meteen over in een wering of een snelle uitval naar het gezicht van de tegenstander. Daarop volgt de beslissende slag, waarbij het zwaard de vijand van kruin tot navel doorklieft. Wat rest is Chiburi, het afschudden van het bloed van het zwaard, en Noto, waarbij het zwaard kalm maar waakzaam wordt teruggeschoven in de schede. De iaido beoefenaar oefent dus zonder tegenstander, er vloeit geen bloed.

De kata’s die worden beoefend zijn de de zogenaamde seiteigata (officieel van het Zen Ken Ren iaido). Er zijn twaalf standaard-kata’s die zijn ontworpen door een commissie van de Japanse kendofederatie (Zen Nippon Kendo Renmei), die ook iaidô en jôdô (stoktechnieken) onder zijn hoede heeft. In deze commissie zitten grootmeesters van de belangrijkste iaido-stijlen. Het doel was een soort doorkruising te maken van de eeuwenoude technieken. In het tegenwoordige iaido zijn de seiteigata de basisvorm voor iaido-beoefenaren. Eerst leer je de seitei en daarna ga je je verdiepen in de koryû, de oude stijlen.

De werkelijke krijgskunst is de kunst om de vijand te verslaan in een gevecht en niets anders.
Miyamoto Musashi, 1582-1645