Een traditionele school voor karate en iaido.
Van iedereen die je ontmoet kan je iets leren.

Disclaimer

Disclaimer & Copyright

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat er onvolkomenheden in voorkomen. Als u opmerkingen heeft of onjuistheden tegenkomt, maak dan gebruik van ons contactformulier.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. STICHTING DOKAN spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin STICHTING DOKAN als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan STICHTING DOKAN niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. STICHTING DOKAN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De STICHTING DOKAN website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van STICHTING DOKAN liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen, STICHTING DOKAN is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. STICHTING DOKAN geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De informatie op of via deze website, inclusief deze disclaimer, kan op elk moment zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.