image_pdfimage_print

Voorwaarden Karate

Door ondertekening van de inschrijving gaat u akkoord met de voorwaarden van Dokan.

Betaling van de contributie
Dit is alleen mogelijk middels een doorlopende machtiging. Bij storneren zal een herinnering worden verstuurd, hiervoor worden kosten berekend. Bij niet tijdige betaling wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Het verschuldigde bedrag, de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten zullen dan op u worden verhaald. Als u om wat voor reden niet in staat bent om te betalen laat het ons even weten. Het is altijd mogelijk dat wij ten tijde van financiële ontbering een betalingsregeling met u treffen. De contributie kan jaarlijks verhoogd worden. De inflatie en de prijsindex zijn hier de leidraad. De verhogingen worden op de website aangekondigd. Er vindt geen teruggave van contributie plaats wanneer men om wat voor reden dan ook niet op de lessen verschijnt. De berekening van de contributie is gebaseerd op 10 lesmaanden. In de maanden juli en augustus wordt er niet getraind.

Verlenging en opzegging van de karate lessen
In de voorwaarden die de Stichting Dokan hanteert staat dat het karate-lidmaatschap steeds stilzwijgend voor een half cursusjaar wordt verlengd. De inschrijving geldt voor de gekozen betaalperiode . Met andere woorden de stilzwijgende verlengingen worden toegepast in de maanden mei en november. Bij beëindiging van de karatelessen wordt een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen. Dit houdt dus in, dat als u per september wilt opzeggen u dit vóór mei in dat zelfde jaar moet doen. Wilt u opzeggen per januari dan dient u op te zeggen vóór november het jaar daarvoor. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail. Houdt hier s.v.p. rekening mee, dit voorkomt onaangename verrassingen zoals het nog verschuldigd zijn van lesgelden.

Adreswijzigingen
Geef tijdig uw adreswijzigingen door. Dit geldt ook voor telefoonnummers, banknummers en e‑mailadressen.
Ons e‑mailadres is karate[at]dokan.nl.

Afwezigheid
Melden van afwezigheid wordt op prijs gesteld. Dit kan per telefoon 06 24717 263 of per e‑mail karate@dokan.nl.

Mobiele telefoon
Het is verboden om tijdens de trainingen de mobiele telefoon aan te laten staan. Dit geldt ook voor de toeschouwers. Tijdens de trainingen is de mobiele telefoon van Dokan ingeschakeld voor noodgevallen: 06 247 17 263.

Risico aanvaarding
Het beoefenen van karate gaat op wederzijds risico aanvaarding. Deelnemers die zich onsportief gedragen en/of bewust een ander(en) schade, blessures en kwetsuren toebrengt worden geroyeerd.

Zoekgeraakte eigendommen
De stichting en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen. Neem geen waardevolle spullen mee naar de karatetraining. Stop uw spullen in een tas en neem deze mee de dojo in. Neem ook alles weer mee naar huis. De spullen die blijven liggen worden door degene die de zaal afsluit niet meegenomen.

Karatekleding
Het dragen van een karatepak (karate-gi) is verplicht vanaf de gele band. Dit houdt in dat wanneer men het gele band examen wil doen men in het bezit moet zijn van karatekleding. Vuistbeschermers zijn ook vanaf de gele band verplicht. Karatekleding kan men aanschaffen bij Dokan. De kleding die u aanschaft bij Dokan heeft een goede tot uitstekende kwaliteit.

Karatedo Bond Nederland (K.B.N.)
Stichting Dokan is aangesloten bij de Karatedo Bond Nederland onder nummer 08‑180.

Voorwaarden Iaidolessen

Betaling van de contributie
Dit is alleen mogelijk middels een doorlopende machtiging. In de maanden december en juli wordt de contributie geïncaseerd. Bij storneren zal een herinnering worden verstuurd, hiervoor worden kosten berekend. Bij niet tijdige betaling wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Het verschuldigde bedrag, de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten zullen dan op u worden verhaald. Als u om wat voor reden niet in staat bent om te betalen laat het ons even weten. Het is altijd mogelijk dat wij ten tijde van financiële ontbering een betalingsregeling met u treffen. De contributie kan jaarlijks verhoogd worden. De inflatie en de prijsindex zijn hier de leidraad. De verhogingen worden op de website aangekondigd. Er vindt geen teruggave van contributie plaats wanneer men om wat voor reden dan ook niet op de lessen verschijnt.

Verlenging en opzegging van de Iaidolessen
In de voorwaarden die de Stichting Dokan hanteert staat dat het iaido-lidmaatschap steeds stilzwijgend voor een kalenderjaar wordt verlengd. Bij beëindiging van de iaidolessen wordt een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen. Dit houdt dus in, dat als u voor 1 november van het kalenderjaar moet opzeggen. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail.
Houdt hier s.v.p. rekening mee, dit voorkomt onaangename verrassingen zoals het nog verschuldigd zijn van lesgelden.

Adreswijzigingen
Geef tijdig uw adreswijzigingen door. Dit geldt ook voor telefoonnummers, banknummers en e‑mailadressen.
Ons e‑mailadres is iaido[at]dokan.nl.

Afwezigheid
Melden van afwezigheid wordt op prijs gesteld. Dit kan per telefoon 06 24717 263 of per e‑mail iaido[at]dokan.nl.

Mobiele telefoon
Het is verboden om tijdens de trainingen de mobiele telefoon aan te laten staan. Dit geldt ook voor de toeschouwers. Tijdens de trainingen is de mobiele telefoon van Dokan ingeschakeld voor noodgevallen: 06 247 17 263.

Risico aanvaarding
Het beoefenen van iaido gaat op wederzijds risico aanvaarding. Deelnemers die zich onsportief gedragen en/of bewust een ander(en) schade, blessures en kwetsuren toebrengt worden geroyeerd.

Zoekgeraakte eigendommen
De stichting en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen. Neem geen waardevolle spullen mee naar de iaidotraining. Stop uw spullen in een tas en neem deze mee de dojo in. Neem ook alles weer mee naar huis. De spullen die blijven liggen worden door degene die de zaal afsluit niet meegenomen.

Kleding
Het dragen van Iaidokleding (gi en hakama) is verplicht wanneer men meer dan een halfjaar bij Dokan Iaido beoefend. De kleding voor iaido kan men aanschaffen bij Dokan. De kleding die u aanschaft bij Dokan heeft een goede tot uitstekende kwaliteit.

Iaito (zwaard)
Er wordt verwacht dat de uitrustingsstukken, zwaard (boken en/of iaito) goed worden onderhouden. Dit ter voorkoming van ongelukken. De iaido-docent inspecteert het zwaard, en alleen met diens goedkeuring mag daarmee worden getraind.

Bestuur Stichting Dokan