Een traditionele school voor karate en iaido.
Van iedereen die je ontmoet kan je iets leren.

Examens

Bij Karate geeft men de vorderingen van de karateka weer in de vorm van banden beginnend bij wit (8e kyugraad) en doorgaand tot aan zwart (dangraad) en verder. Voor alle banden tot zwarte band kan men bij de karateschool examen afleggen. Bij de jeugd worden zo nu en dan tussentijdse toetsen afgenomen. Voor bruine en zwarte band examens wordt men uitgenodigd door de karateleraar.

Kyugraden – de banden met kleuren.
Wanneer een leerling op de karateschool begint mag hij een karatepak dragen met een witte band ondanks dat hij hiervoor nog geen examen heeft afgelegd. Tijdens de trainingen worden de vorderingen van de leerlingen voortdurend bekeken. Twee keer per jaar, eind januari en eind juni, worden er tijdens een speciale bijeenkomst in de dojo de kyugraadexamens afgenomen. Het is een open bijeenkomst waarbij ook toeschouwers aanwezig mogen zijn. Er mogen foto’s en video’s gemaakt worden. Deze mogen niet op het openbare internet worden gepubliceerd.

Het examen wordt afgenomen door minimaal 1 lid van het docententeam geassisteerd door dangraadhouders. André Brockbernd is eindverantwoordelijk voor de examens. Tijdens het examen moet de karateka verschillende technieken, kata en kumite vormen laten zien. Gedurende het examen worden de resultaten bijgehouden op een speciaal beoordelingsformulier dat na het examen aan de karateka overhandigd wordt. De leerlingen die het examen met goed gevolg afleggen krijgen na het examen een diploma en een band. Over de uitslag van de examens kan niet worden gediscussieerd met de examinatoren. Van de kandidaten en de karateka, die niet mee aan het examen hebben gedaan, wordt verwacht dat de uitslag wordt gerespecteerd.

Het mogen deelnemen aan kyuexamens is gebonden aan exameneisen. Voor examens moet regelmatig worden getraind. Hiervoor worden aanwezigheidslijsten bijgehouden.

Voor elke examen zijn er minimale aanwezigheidseisen:
• 7e kyu (gele band) 16 trainingen
• 6e kyu (oranje band) 25 trainingen
• 5e kyu (groene band) 30 trainingen
• 4e kyu (blauwe band) 40 trainingen
• 3e kyu (bruine band) 90 trainingen
• 2e kyu (bruine band) 105 trainingen
• 1e kyu (bruine band) 125 trainingen
(1 training kan ook 1 trainingssessie zijn van een door DOKAN erkende karatestage)

Bij DOKAN is het niet mogelijk om zogenaamd banden over te slaan. Er zijn geen herexamens, men is wel of men is niet geslaagd. Bij het niet halen van een examen moet men het hele examen opnieuw doen. Dat kan dan weer bij een volgende keer wanneer er weer examens worden afgenomen.

dokan karate examenscomissie

Dangraden – Zwarte banden
Voor de zwarte band (dangraden) wordt examen gedaan bij de World Shotokan Ryu. Die zijn altijd in december en worden afgenomen in de dojo van Stichting Karatedo Smaal in Apeldoorn.
Voor de dangraden gelden ook aanwezigheidseisen. Hierbij wordt vanuit gegaan dat de kandidaat aansluitend aan het examen van de eerste kyu (bruine band) of dangraadexamen lid gebleven is. Bij langdurig afwezig moet de karateka minimaal 1 jaar aansluitend getraind hebben om in aanmerking te kunnen komen voor een dangraadexamen. Ook als men zich opnieuw aanmeldt als lid van DOKAN moet men, om in aanmerking te kunnen komen voor een dangraadexamen, minimaal 1 jaar getraind hebben. Na deze periode bepaalt Sensei André Brockbernd hoelang de termijn zal zijn voor een volgend dangraadexamen.

Ga naar de exameneisen van de kuygraden:

Ga naar de exameneisen van de dangraden: