Een traditionele school voor karate en iaido.
Van iedereen die je ontmoet kan je iets leren.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap
In de voorwaarden die Stichting Dokan hanteert staat dat het lidmaatschap steeds stilzwijgend voor een lesseizoen wordt verlengd. De inschrijving geldt voor een lesseizoen. Met andere woorden de stilzwijgende verlengingen worden toegepast in de maanden mei en november. Bij beëindiging van de karatelessen wordt een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen. Dit houdt dus in, dat als je per september wilt opzeggen je dit vóór mei in dat zelfde jaar moet doen. Wil je opzeggen per januari dan dien je op te zeggen vóór november het jaar daarvoor. Houdt hier s.v.p. rekening mee, dit voorkomt onaangename verrassingen zoals het nog verschuldigd zijn van lesgelden.

  • Het lidmaatschap is voor minimaal een lesseizoen.
  • Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd met een lesseizoen.
  • Er geldt een opzegtermijn* van 2 maanden. (dus 2 maanden voor het einde van een lesseizoen.)
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail.
  • Er vindt geen teruggave van contributie plaats wanneer een leerling om wat voor reden dan ook niet (meer) op de lessen verschijnt.
  • Bij wanbetaling schakelt de stichting een incassobureau in.

 

Wetgeving opzeggen lidmaatschap
Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt. Voor verenigingen, en dus ook sportverenigingen, en sportstichtingen wordt een verbod op automatische verlenging niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen en sportstichtingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sport/opleidingsaccommodaties. Voor (sport)verenigingen en stichtingen geldt daarom een lichter regime.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen en stichtingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan. Heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie duidelijk daarin te worden vermeld.

De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Informatie over Dokan

</ul