Een traditionele school voor karate en iaido.
Van iedereen die je ontmoet kan je iets leren.

privacy-verklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Stichting Dokan.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens, die worden verzameld door Stichting Dokan, om wordt gegaan.

Het onderwijzen van goed karate en iaido zijn onze speerpunten.

01. Inleiding
02. Doel gegevens
03. Ontvangers
04. Opslag periode
05. Beveiliging
06. Jouw rechten
07. Plichten

01. Inleiding
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Sandra Brockbernd-ten Rouwelaar
Voorzitter Stichting Dokan

dokan karate avg

02.Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting Dokan. Deze worden hieronder toegelicht.

A. Het versturen van nieuwsbrieven

De Dokan Nieuwsflits wordt via de e-mail verstuurd. Deze nieuwsbrief is enerzijds het weergeven van achtergronden en de filosofie van het Budo en anderzijds gericht op kennisdeling en publiceren van de activiteitenagenda. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van de Stichting Dokan. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

B. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stichting Dokan via de website. In deze formulieren wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om:

• Een informatie aan te kunnen bieden:
Je naam, e-mailadres en eventueel een telefoonnummer wordt gevraagd.

• Deelname aan zogenaamde stage trainingen (seminars en masterclasses):
Je naam, e-mailadres, adres en woonplaats, leeftijd, graduatie, karateschool, plaats van de karateschool en het IBAN (i.v.m. Idealbetaling)

• Aanvragen proefles(sen):
Je naam, e-mailadres en eventueel een telefoonnummer wordt gevraagd.

C. Analytics
De website van Stichting Dokan verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

dokan karate avg

03. Ontvangers
De gegevens die Stichting Dokan ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

A. SendPress

De nieuwsbrieven worden verzonden met SendPress. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen SendPress.

B. Info2Share

De e-mail van Stichting Dokan wordt gehost bij Info2share. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Info2share.

C. Back-up

De website en back-ups van de website worden gehost bij Info2share. Gegevens die jij achterlaat op de website van Stichting Dokan zijn op de servers van Info2share opgeslagen.

dokan karate avg

04. Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Dokan, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van haar activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

A. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in SendPress. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar nieuwsflits@dokan.nl.

B. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Stichting Dokan via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, en e-mailadres, opgeslagen in het e-mail softwarepakket MsOutlook op een pc. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

C. Deelname aan Stages (Seminars en masterclasses)

Op het moment dat jij je aanmeldt voor een stage via mail en/of een Idealbetaling, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, en e-mailadres, opgeslagen in het softwarepakket Davilex op een pc. Die gegevens worden tot maximaal zeven jaar terug bewaard. Dit is de wettelijk termijn die de belastingdienst voorschrijft.

C. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

dokan karate avg

05. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Stichting Dokan of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van de Stichting Dokan privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. (Internetadres)

dokan karate avg
dokan karate avg

06. Jouw rechten

A. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij de stichting Dokan vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stichting Dokan. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

B. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stichting Dokan. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url (internetadres) onderaan elke mail.

C. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Stichting Dokan opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere karate- of iaidoschool, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Stichting Dokan al jouw gegevens
over te dragen aan de andere partij.


D. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting Dokan vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

E. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting Dokan niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht

dokan karate avg

07. Plichten
Stichting Dokan verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een belang om het karate en iaido te onderwijzen en verspreiden. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten en trainingen van Stichting Dokan via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten en trainingen. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stichting Dokan de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Stichting Dokan met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

Stichting Dokan behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Dokan dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Dokan te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

dokan karate avg

Wij zorgen voor uw privacy.

Klik hier om de privacyverklaring te downloaden. (pdf-formaat)

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

privacy@dokan.nl | Stichting Dokan | André Brockbernd | Nijenheim 2426 | 3704 VK | Zeist

Versie: 22-05-2018

dokan karate avg