Een traditionele school voor karate en iaido.
Van iedereen die je ontmoet kan je iets leren.

Wereldoorlog

Inleiding
Dit gedeelte van de geschiedenis van het hedendaagse karatedo is voor onze stijlgroepering, het shotokan een belangrijke periode geweest. Tijdens de tweede wereldoorlog zijn de grondbeginselen van Sensei Yoshitaka Funakoshi overgebracht aan Sensei Taiji Kase. Helaas is er over het leven van Yoshitaka Funakoshi weinig bekend. Op zich is dat begrijpelijk omdat hij in feite in de schaduw van zijn vader, Gichin, het karate heeft onderwezen. Yoshitaka heeft niet lang geleefd. In de wetenschap dat hij snel zou sterven, ten gevolge van leukemie, (wat in de meeste karateboeken is geschreven) wijdde hij zich letterlijk en figuurlijk maximaal aan het shotokan karatedo. Toch zijn er ook verhalen dat Yoshitaka Funakoshi door de Amerikaanse strijdkrachten is geëxecuteerd. Yoshitaka werkte in opdracht van de Ketampai (de Japanse geheime dienst tijdens de tweede wereldoorlog). Hij had de opdracht om karate te leren aan marinesoldaten. De karatetechnieken in die tijd waren hard en werden toegepast om te doden. Sensei Kase Taiji kreeg karateles van Yoshitaka. Andere sensei, deden mee aan de gevechten in de oorlog, of zij waren krijgsgevangen genomen door de geallieerden. Sensei Kase was daarbij ook te jong om als militair te functioneren. (geboren 1929). Sensei Kase was dus nog de één van de weinige bronnen waaruit wij konden putten. Niet alleen had deze oorlogsgedachte invloed op het karate, maar ook op het dagelijks leven in Japan.

karate dokan yoshitaka funakoshi

Budo
Sensei Kase sprak vaak over Budo. Over budo bestaan veel waarheden en daar tegenover net zoveel onwaarheden. Het karatedo dat wij beoefenen staat in directe verbinding met de ideeën van Sensei Yoshitaka en Sensei Kase. Modern Budo is een soort systeem van dagelijks geestelijke trainingen, vormen van lichamelijke oefeningen, en methoden voor individuele zelfverdediging en sport. Het doel van Budo is om in de samenhang van deze oefeningen de integriteit van de menselijke geest en het lichaam in harmonie te brengen. Dit alles moet resulteren in een vrede zoekende maatschappij.
Een hoge graad van sociale tolerantie is het karakter van moderne budo-vormen zoals men die nu kent zoals Judo, Kendo, Iaido, Karatedo, enzovoort. Deze vormen zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht afkomst en sociale status. In het verleden was Budo een “vorm ” waarin het gevecht meestal eindigde met de dood. Budo werd in de tijd van de samoerai gedaan op de senjo, het slagveld, ofwel het gevecht op leven en dood. Tegenwoordig gebeurt het Budo op de embujo, de demonstratie van de vorm, en op de shiaijo, het meten met de ander in sportieve zin. In feite is het een vormverschuiving van de strijd met een vijandige tegenstander (shinken shobu) naar de sportieve strijd tussen twee mensen, waarbij de opponent een gefingeerde vijand is (shiai).

Einde van het feodale tijdperk
Yoshitaka Funakoshi leefde vlak voor de periode waarin Japan werd gedwongen haar mentaliteit te veranderen van een feodaal systeem naar een wat meer westers gerichte mentaliteit. De Japanners geloven in reïncarnatie. In wezen zijn zij niet bang voor de dood. Logisch is dat het budo vaak resulteerde in het doden van de tegenstander. Uit de verhalen van Sensei Kase kan men opmaken dat Yoshitaka een hoog getalenteerde karateka was. Yoshitaka gaf zich volledig aan het karatedo en daardoor was hij een sprekend voorbeeld voor zijn leerlingen. Natuurlijk is de invloed van zijn vader Gichin groot geweest. In die tijd waren er twee manieren waarin men onderwezen kon worden in een Budo-vorm. Kaho, de zogenaamde groeps-instructie, geleid door een sensei. Daarnaast was er het individuele onderwijs, waarin de relatie tussen de Shihan (meester) en Monjin (leerling) centraal stond. Tegenwoordig is er vaak een mengeling van deze twee systemen. De meeste recreatieve karateka beoefenen het karate in de Kaho-vorm. Sommige “fanatieke” karateka hebben een leerling-meester relatie. Yoshitaka onderwees zijn leerlingen in de Budo-gedachte, een methode zoals die op Okinawa was ontstaan. Dit was het gevecht zonder wapens. Daar tegenover staat het Japanse budo, waarin het gevecht met het zwaard de hoogste vorm is. Yoshitaka’s karate was als een wapen. Op Okinawa was het budo gebaseerd op zo’n snel mogelijke wijze de tegenstander uit te schakelen. In Japan ging het meer om het protocol. Dat men zelf de dood daarin vond was niet van belang. Men stierf eervol. Tijdens de tweede wereldoorlog werden de karatetechnieken uitgeprobeerd in de realiteit. Dit vereiste een lange oefening en specialisatie van die techniek. Als een leerling niet meer terugkwam wist men zeker dat de uitgeprobeerde techniek niet werkte.

Tenno Kata, een kata gemaakt door Yoshitaka Funakoshi.
Yoshitaka Funakoshi ontwikkelde het Tenno Kata. Dit is dus geen kata uit de oudheid. Dit kata is zeer geschikt voor beginners en uiterst moeilijk voor de gevorderden. Tijdens de tweede wereldoorlog werd dit kata gebruikt door marinepersoneel om in kleine kamertjes te kunnen oefenen. Dit kata (letterlijke betekenis “hogere vorm” ook wel “hemels kata” genoemd) bestaat uit een tiental technieken die zowel rechts als links uitgevoerd moeten worden. Het kan overal worden gedaan, in de kamer, in de gang, op de veranda, het balkon, als gymnastiekoefening of als voorbereiding op een zware les. Door het veel oefenen van dit kata blijken deze eenvoudige technieken zeer effectief te werken. Dit kata wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in de fudodachi (gewortelde stand). Dit kata benadert heel goed de realiteit. Het kan uitstekend met iemand anders samen worden uitgevoerd. Een feit is dat Yoshitaka sterk was. Hij had een perfecte controle over zijn lichaam en kon iedere willekeurige spier controleren.

Grote tegenslagen
In de lente van 1945 (volgens historische geschriften), moest Yoshitaka door een complicatie van leukemie en tuberculose worden verpleegd door zijn vader. Door de Amerikaanse bombardementen op Tokyo moesten Gichin en zijn zoon verhuizen naar Koishikawa. Tijdens hun verblijf daar onderging Gichin zijn eerste van de twee grootste tragedies uit zijn leven. Zijn bejubelde dojo, het levende monument dat aan hem gewijd was, werd compleet verwoest als gevolg van een bombardement. Kort daarna overleed Yoshitaka, die eigenlijk voorbestemd was om het werk van zijn vader voort te zetten. Gichin haalde in die tijd zijn vrouw naar Japan. Al die tijd had zij voor het gezin in Okinawa gezorgd. Daarnaast had zij ook de zorg voor haar ouders. Zij gingen wonen in Oita in Kyushu. Zij leefden daar tot 1947. In dat jaar stierf de vrouw van Gichin. Hierna keerde Gichin wederom terug naar Tokyo. Aangemoedigd door oude leerlingen hervatte Gichin weer het lesgeven in karatedo. Veel van zijn leerlingen keerden terug van de oorlog.

Karate wordt mondiaal
In mei 1949 richtte hij de toenmalige Nihon Karate Kyokai op. (Japan Karate Associatie – J.K.A.). Vanaf het begin van 1948 organiseerde de Amerikaanse luchtmacht een serie van martial arts demonstraties. Van 1948 tot 1951 demonstreerden de beste Judoka en Kendoka twee maal per week hun kunsten. Vele Amerikaanse vliegeniers wilden hier les in hebben. Zodoende ontstonden op deze vliegbases judo- en kendoclubs. In 1953 nodigde de Amerikaanse regering Gichin uit een karate demonstratie te geven voor de leden van de Strategic Air Command (SAC) op verschillende militaire vliegvelden in het Verre Oosten. Ook daar werden karateclubs opgericht. Op de respectabele leeftijd van 83 jaar vloog hij tezamen met Mataoshi Nakayama van de Takushoku universiteit, Kamata van de Waseda universiteit en Isao Obata van de Keio universiteit naar verschillende vliegbasissen, waar hij aan duizenden SAC-leden zijn karate demonstreerde. Van juli tot december datzelfde jaar zond hij Obata, Kamata en de jonge briljante karate instructeur Hidetaka Nishiyama naar de Verenigde Staten. Gichin Funakoshi ontdekte dat de Amerikanen anders zijn lessen ondergingen. Dit had een aantal redenenen.

Oosten versus Westen
dokan karate gichin funakoshiTen eerste waren de meeste Amerikanen anders gebouwd, zij waren groter dan de Japanners. Gichin was daardoor gedwongen technieken te ontwikkelen voor grotere personen. Ten tweede namen zij niet alles aan zoals de Japanse leerlingen dat deden. Waarom, dat was hun grootste vraag, waarom moeten we de heup draaien, wat is het doel van de techniek enzovoort. Het resultaat hiervan was dat Hidetaka Nishiyama en Masatoshi Nakayama zich intensiever gingen bezig houden met de mechanica, anatomie, psychologie en natuurkunde. Zodoende konden zij meer wetenschappelijke antwoorden geven op de vragen van hun westerse leerlingen. Doordat het aantal leerlingen groeide en de vraag naar karatedo lessen steeg besloot de J.K.A. een instructeursopleiding te organiseren. Funakoshi schreef in zijn autobiografie (1956) dat zijn volgende grote doelstelling was, de internationalisatie van het karatedo. Helaas heeft hij deze wens niet in vervulling zien gaan. Maar zijn droom werd door zijn leerlingen tot werkelijkheid gebracht. Gichin Funakoshi was een man met een uitzonderlijke visie en kon deze zeer goed aan zijn leerlingen overbrengen. Ook de hedendaagse lessen worden in zijn geest gedaan. De tradtionele groet, het mokuso (de twee meditatieve momenten van de les), het kihon (techniekles), kata (vormtraining) en het kumite (voorbereiding op het gevecht) worden nog in de meeste traditionele clubs gedaan.

 

Hidetaka Nishiyama beschreef Gichin Funakoshi (1971) als volgt.
” Meester Funakoshi’s instructies waren meestal uitvoerige verklaringen van de technieken die wij moesten beoefenen. Vaak werden die omlijst met interessante verhalen van beroemde budomeesters uit Okinawa die de techniek ontwikkelden. Dit hielp ons veel en gaf ons een goed beeld hoe de techniek tot stand kwam en waarvoor deze diende. Zijn persoonlijkheid beïnvloedde ons denken over het karatedo en hoe dat zou moeten zijn. Dankzij zijn persoonlijkheid is het karatedo gegroeid zoals dat tegenwoordig is. ”

Op 26 april 1957 overleed Gichin Funakoshi in Tokyo. In vele Dojo’s hangt zijn foto op een ereplaats. De foto die in onze dojo hangt is genomen toen Funakoshi 87 jaar was. De traditionele les begint ook met de groet aan hem, dit ter nagedachtenis aan zijn grote werk. Aan hem hebben wij uiteindelijk te danken dat wij deze uitzonderlijke kunst mogen beoefenen.

Lees meer over karate…