Kihon: 

 • Sanbon-Tsuki (Jodan Seiken / Tate chudan / Ura chudan)
  (in ZKD 5 x voorwaarts)
 • Age-Uke / (zelfde arm) Tate Tsuki Chudan /Gyaku Shuto-Uchi
  (vanuit HCD  recht achteruit  stappen in ZKD / links en rechts)
 • Uchi-Uke / Kisame Tsuki  Jodan /Gyaku- Shuto-Uchi
  (vanuit HCD schuin achteruit stappen in ZKD / links en rechts)
 • Soto-Uke / Yoko Empi-Uchi / (zelfde arm) Uraken-Otoshi-Uchi / Gyaku Tsuki Chudan
  (vanuit  HCD recht achteruit  stappen in ZKD / KBD / ZKD links en rechts)
 • Gedan Barai / Uraken Uchi (zelfde arm) / Gyaku-Tsuki
  (vanuit  HCD schuin achteruit stappen in ZKD / links en rechts)
 • Shuto- Uke  / Kisame Mae-Geri / Gyaku Nukite
  (vanuit  HCD schuin achteruit stappen in KKD / ZKD links en rechts)
 • Mae-geri
  (in ZKD 5x voorwaarts)
 • Yoko Geri Keage
  (in KBD 5x opzij verplaatsen)
 • Yoko Geri Kekomi
  (in KBD 5x opzij verplaatsen)
 • Yoko Geri Kekomi
  (in ZKD 5x voorwaarts)
 • Mawashi-Geri
  (in ZKD 5x voorwaarts)
 • Ushiro-Geri
  (in ZKD 5x voorwaarts)

Renzoku Waza:   (Links en Rechts uitvoeren)

 1. Achteruit stappen in ZKD:      Kamae-te (achterste been, Mae-Geri) (terug zetten)
 2. Ter Plaatse                                  Kisame Tsuki Jodan
 3. Achterwaarts                              Ushiro-Geri
 4. Voorwaarts                                 Ura Shuto Uchi / Gyaku Tsuki.

Kumite:
Ippon kumite:

 • Aanval = Oi-Tsuki Jodan
 • Aanval = Oi-Tsuki Chudan
 • Aanval = Mae-geri Chudan
 • Aanval = Mawashi Geri
 • Aanval = Yoko Geri Kekomi Chudan
 • Aanval = Ushiro Geri

(Verdedigingen en tegenaanvallen zijn vrij naar keuze kandidaat)

Jiyu Kumite:

(Vrij vechten met mede kandidaten)

 Kata:

 • Taikyoku Shodan
 • Taikyoku Nidan
 • Taikyoku Nidan
 • Hei-an Shodan
 • Hei-an Nidan
 • Hei-an Sandan
 • Hei-an Yondan
 • Hei-an Godan
 • Tekki Shodan
 • Bassai-Dai
 • Hei-an Shodan Ura
 • Hei-an Nidan Ura
 • Hei-an Sandan Ura

Bunkai

 • Hei-an Shodan
 • Hei-an Nidan
 • Hei-an Sandan
 • Hei-an Yondan
 • Hei-an Godan

Zelfverdediging:

 • 2 pakkingen
 • 2 stokaanvallen
 • 2 mesaanvallen

Vereisten:  

 • Examen kan alleen worden afgelegd op uitnodiging van de Sensei André Brockbernd
 • Contributie betaald
 • Wit Karategi (Karatepak)
 • Bruine band (3e kyu)
 • 105 Volledig aaneengevolgde gevolgde trainingen na het vorige examen
 • Goede balans
 • Goede houding
 • Kiai moet de techniek ondersteunen
 • Correct uit stand uit kunnen voeren
 • Reactie arm moet de techniek ondersteunen
 • Commando’s begrijpen
 • Gehele training kunnen volhouden
 • Correcte standen
 • Goede uitvoering voor-/achterwaarts
 • Alles met kracht en snelheid
 • Totaal karate bewegen
 • Reflexmatig bewegen
 • Minimum leeftijd: 12 jaar
 • Lid van Dokan
 • In woord en daad trouw aan Dokan
 • 2 volledige stages gevolgd die door Dokan zijn georganiseerd in de periode van een  jaar voorafgaande aan het examen

Afkortingen:

 • ZKD = Zenkutsu dachi
 • KKD = Kokutsu dachi
 • HCD= Hachiji dachi
 • KBD = Kiba dachi