Een traditionele school voor karate en iaido.
Van iedereen die je ontmoet kan je iets leren.

Stichting Dokan | Zeist
Nijenheim 2426
3704 VK Zeist
The Netherlands

logo dokan japans

E-mail disclaimer

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder toestemming van de stichting DOKAN. Heeft u dit bericht ontvangen en bent u niet de geadresseerde, noch bevoegd dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons direct op de hoogte te stellen van de ontvangst en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen.

The content of this message and any accompanying attachments are personally addressed to and therefore intended solely for the addressee. Disclosure, reproduction, distribution and/or provision of this information to third parties is not permitted without permission from the DOKAN foundation. If you have received this message and you are not the addressee, nor are you authorized to receive this message on behalf of the addressee, we kindly request you to inform us immediately of the receipt and to delete this message, including any attachments, from your system. to clear.