Een traditionele school voor karate en iaido.
Van iedereen die je ontmoet kan je iets leren.

Inspiratie met Pascal Lecourt sensei

In het weekend van 5 en 6 oktober 2019 was Pascal Lecourt sensei in mijn dojo te gast voor het geven van een karate-stage. Op zaterdag leerde Pascal sensei ons een zelfgemaakt kata. Het is een kata dat is ontwikkeld ter nagedachtenis aan Kase sensei, de leraar van Pascal sensei. Dit kata wordt gekenmerkt door gesloten handtechnieken die worden uitgevoerd met één hand (hente-waza). Dit kata wordt in allerlei richtingen uitgevoerd, en uiteraard ook met een partner. Vorige jaar leerden we een identieke vorm, een openhand- kata. Beide kata’s zijn kenmerkende vormen gebaseerd op technieken die voortkomen uit de shotokanschool van Kase Sensei.
Op zondag werd het kata Bassaidai behandeld, de klassieke vorm, en de ura vorm. Het gono en ura-gono werd door Pascal ook gedaan. Voor mij was dat een welkome geheugen opfrisser, omdat dit kata in de jaren negentig ook door Kase sensei werd gedaan. Voor vele andere deelnemers van deze training waren deze nieuw en een verrijking van het karate. Tijdens de tweede gedeelte van de zondagtraining kwamen mooie kumite vormen aanbod met als hoofditem dat je als verdediger niet achteruit mag gaan.Karateka uit Nederland, België en Schotland namen deel aan deze zeer inspirerende trainingen. En mocht je het gemist hebben, voor volgend jaar hebben we al twee weekenden gepland met karatestages van Pascal Lecourt sensei, namelijk op 8 en 9 februari 2020 en op 3 en 4 oktober 2020. 

Ik dank Pascal Lecourt sensei voor deze mooie stage en ook de deelnemers voor hun komst naar mijn dojo. Het was weer als vanouds een mooi karateweekend met Pascal sensei.

On the weekend of 5 and 6 October 2019, Pascal Lecourt sensei was a guest at my dojo to give a karate course. Pascal sensei taught us a homemade kata on Saturday. It is a kata that has been developed in memory of Kase sensei, the teacher of Pascal sensei. This kata is characterized by closed hand techniques that are performed with one hand (hente-waza). This kata is performed in all kinds of directions, and of course also with a partner. Last year we learned an identical form, an open-hand kata. Both katas are characteristic forms based on techniques derived from Kase Sensei’s shotokan school.
On Sunday the kata Bassaidai was treated, the classical form, and the ura form. Pascal also did the gono and ura-gono. For me, that was a welcome memory refresher, because this kata was also done by Kase sensei in the nineties. For many other participants of this training, these were new and an enrichment of karate. During the second part of the Sunday training, nice kumite shapes were offered with the main item being that you cannot go backwards as a defender.
Karateka from the Netherlands, Belgium and Scotland participated in these very inspiring training courses. And if you missed it, we have already planned two weekends for next year with karate courses from Pascal Lecourt sensei, on 8 and 9 February 2020 and on 3 and 4 October 2020.
I thank Pascal Lecourt sensei for this great course and also the participants for coming to my dojo. As usual, it was a nice karate weekend with Pascal sensei.

André Brockbernd 

2019-10-05 stage pascal lecourt
2019-10-05 stage pascal lecourt
2019-10-05 stage pascal lecourt